Veel meer asbest dan gedacht in ons land, dus veel meer doden

2 miljard ton

Er zullen veel meer doden vallen door asbest in ons land dan aanvankelijk gedacht werd. Uit onderzoek van de KU Leuven en de VUB blijkt immers dat ons land in vijftig jaar tijd liefst 2 miljard ton van de kankerverwekkende stof heeft geïmporteerd, meer dan tot nu toe aangenomen werd. Dat zal leiden tot een piek in de sterftecijfers in 2024, zeggen de onderzoekers. Blootstelling aan asbest kan leiden tot mesothelioom, een verzamelnaam waar onder meer longvlies- en buikvlieskanker onder vallen. Het Asbestfonds, dat een vergoeding uitkeert aan wie lijdt aan mesothelioom, noteerde vorig jaar 228 erkende aanvragen.Alle artikels uit de krant