Vandeurzen doet extra inspanning voor (zorgbehoevende) ouderen

Vlaanderen vergrijst en verzilvert in sneltempo. Het aantal 80-plussers stijgt tussen 2017 en 2030 van 387.000 naar 494.000. Om dit op te vangen heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een conceptnota en een protocolakkoord uitgewerkt. Er zal blijvend geïnvesteerd worden in extra woonaanbod. In de periode 2015-2019 zullen 9.802 woongelegenheden erkend zijn, de periode nadien (2020-2025) nog eens 8.334. Er komen ook bedden bij in de rusthuizen. Deze regeerperiode bijna 10.000. Er is een akkoord om dat in de volgende regeerperiodes nog op te trekken tot meer dan 18.000 in 2025.Alle artikels uit de krant