Vandeput wil dat militairen meer 'verrassen' op straat

De terreurdreiging is nog steeds niveau drie en dus blijven ook de militairen in het straatbeeld te zien, zo werd gisteren beslist op de ministerraad. Hun aanpak verandert wel: die wordt "dynamischer", zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). "Zo moet het mogelijk zijn om dezelfde graad van bescherming te bieden met op termijn minder mensen." Het dynamisch optreden houdt in dat op bepaalde plaatsen op bepaalde ogenblikken erg veel militairen zichtbaar zullen zijn, en op andere momenten minder of geen. "Dat verhoogt het verrassingseffect en doet de voorspelbaarheid dalen", aldus Vandeput. De veranderde aanpak moet midden september merkbaar zijn.Alle artikels uit de krant