Vandeput gaat shoppen: 85.000 computers & 6 tanks

Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) mag op zoek naar meer dan 85.000 pc's en zes tanks. Hij heeft daarvoor toestemming gekregen van de ministerraad. Het gaat volgens de minister om de grootste overheidsopdracht ooit van de federale regering binnen deze categorie. De computers zijn bestemd voor het ministerie van Defensie, alle federale overheidsdiensten, acht instellingen van openbaar nut, zeven openbare instellingen van de sociale zekerheid, negen wetenschappelijke instellingen en vijftien andere federale instellingen. Om kleinere bedrijven of kmo's aan de markt te kunnen laten deelnemen, wordt de opdracht verdeeld in loten. Defensie krijgt ook zes ontmijningsvoertuigen die speciaal zijn ontworpen om bermbommen op te sporen. Ze moeten ervoor zorgen dat onze troepen zich sneller en veiliger kunnen verplaatsen. De kostprijs wordt geraamd op 14,3 miljoen euro.Alle artikels uit de krant