Twee jihadi's opgepakt voor repatriëring

Twee 'grote' namen in jihadkringen wachten in een gesloten centrum op hun repatriëring naar Marokko. Het gaat om Malika El Aroud, de beruchte zwarte weduwe van de jihad, en Kamal Affetat, het Shariah4Belgium-kopstuk dat de juffen van kleuterschool De Blokkendoos bedreigde. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beroept zich hiervoor op de verstrengde vreemdelingenwet, die stelt dat buitenlanders die een gevaar vormen voor onze samenleving zonder veroordeling uitgewezen kunnen worden. Of beiden ook effectief op het vliegtuig worden gezet, valt af te wachten. Ze kunnen nog in beroep gaan, en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verhinderde de voorbije maanden meerdere uitwijzingen naar Marokko, omdat daar een risico bestaat op foltering. (IVDE)Alle artikels uit de krant