Tommelein stelt aangepast energieplan voor

Vandaag weten we hoe Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zijn energiedoelstellingen wil halen. De minister legt vandaag zijn conceptnota neer op de ministerraad. Tegen 2020 moet Vlaanderen 10,3% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen putten. Tommelein had al een plan over hoe hij dat zou aanpakken, maar voor 2020 dreigen we nog 1.400 gigawattuur tekort te komen, onder meer door het wegvallen van de biomassacentrale van Langerlo. Tommelein moest zijn energiemix dus herbekijken. Hij zou het tekort bijvoorbeeld kunnen opvangen door meer in te zetten op zon of wind. (ARA)Alle artikels uit de krant