Exclusief voor abonnees

Toekenning humanitaire visa wordt transparanter

In de toekomst zal er meer transparantie komen over de toekenning van humanitaire visa en de werking van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken zette daarvoor het licht op groen. "Er komt een jaarlijks activiteitenrapport over de beslissingen van de staatssecretaris", aldus CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. Er wijzigt niets aan de discretionaire bevoegdheid waarbij de minister geval per geval oordeelt of iemand toegang of verblijf krijgt in ons land. "Maar het parlement kan wel controleren wat hun leeftijden, afkomst en geslacht waren, of er met organisaties werd samengewerkt, welke groepen er aanspraak op maken en om welke redenen een visum uiteindelijk werd toegekend." (ARA)