Taxshift verhoogt nettoloon met minstens 36 euro

Vanaf 1 januari stijgt het netto maandloon van alle werknemers met minimaal 36 euro. Dat blijkt uit berekeningen van hr-specialist SD Worx. Door de taxshift blijft er netto meer over van ons brutoloon. De taxshift werd ingevoerd door de regering-Michel met de bedoeling meer jobs te creëren en werken aantrekkelijker te maken. Naast een daling van de werkgeversbijdragen kwam er ook een verhoging van de nettolonen. Een eerste luik ingrepen was voelbaar begin 2016, een tweede luik begin 2018 en een laatste luik zal voelbaar worden op 1 januari 2019. Concreet stijgt voor iedereen de belastingvrije som en wordt de inkomensschijf van 40% verbreed, zodat een groter deel van het loon wordt belast aan 40%, en minder aan 45%. Voor de laagste lonen komt er 36 euro netto bij. Dat brengt het totaal over vier jaar op 168 euro. In de berekeningen is geen rekening gehouden met indexeringen en eventuele CAO-stijgingen. (FrD)Alle artikels uit de krant