Tandpijn: even naar de robot

Laten we ons gebit in de toekomst niet door een tandarts, maar door een robot verzorgen? Het is alvast niet uitgesloten, nu een robot voor het eerst in de geschiedenis een volledige tandoperatie heeft uitgevoerd, zonder enige tussenkomst van de mens. De machine plaatste in een uur tijd twee via 3D-printing vervaardigde tanden in de mond van een patiënte. De wetenschappers van de Beihang University in Peking, die de primeur achter hun naam mogen schrijven, waren bij die operatie veiligheidshalve wel aanwezig, maar staken geen vinger uit. Meer nog: de robot zou zelfs zo ontwikkeld zijn dat hij menselijke fouten kan vermijden.Alle artikels uit de krant