Exclusief voor abonnees

Tak 21

Hier en daar geven financiële experten weer hun advies over hoe we ons geld in het nieuwe jaar beter kunnen beleggen dan het te laten staan op een spaarboekje.
De Tak 21-spaarverzekering wordt dikwijls als alterna- tief naar voren geschoven. Evenwel wordt haast nooit de focus gelegd op de zware kostenstructuur van dit product. Op élke storting geldt 2% premietaks, soms tot wel 4% instapkost en een beheerskost. Het gegaran- deerde rendement schommelt rond de 1%, gekoppeld aan een hoogst onzekere variabele winstdeelname. Cumuleerditoverdelooptijdvan8jaar(vroegerop- vragen = roerende voorheffing betalen) en je stelt vast dat dit ongeveer een nuloperatie is. Als je volledigheids- halve de inflatie over de hele looptijd meetelt, kom je zelfs aan een negatief rendement. Het enige argument pro voor een Tak 21 is dat je in sommige gevallen de belastingaftrek hebt; indien niet is dit zeker niet hét alter- natief voor het spaarboekje!
Peter S.Alle artikels uit de krant