Succes

Als we iemand veel succes toewensen met een nieuwe job, een examen of een andere uitdaging spreken we eigenlijk Latijn. Want: "'Succes' is overgenomen uit het Frans en dat woord is dan weer voortgekomen uit het Latijnse werkwoord 'succedere'", klinkt het bij Genootschap Onze Taal. "Dat woord betekent onder meer 'lukken, slagen', en deze betekenis vinden we terug in de betekenis van ons woord 'succes': goede uitslag, geluk, bijval, voorspoed'." (StV)Alle artikels uit de krant