Exclusief voor abonnees

Stoppen met kernenergie? Dan halen we klimaatdoelen niet

De afbouw van kernenergie in veel landen kan leiden tot miljarden tonnen aan extra uitstoot van broeikasgassen, waardoor de klimaatdoelstellingen niet zullen worden gehaald. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. Kernenergie is de op één na grootste energiebron waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Ongeveer een tiende van de wereldwijde energie-opwekking is afkomstig van kerncentrales. In veel landen staan echter verouderde kerncentrales, die de komende jaren dicht zullen gaan. Maar dat zou een energietekort opleveren dat volgens het IEA waarschijnlijk niet zomaar door windmolens en zonnepanelen opgevangen kan worden. Het zou ook de energieprijs sterk kunnen doen stijgen. Het IEA benadrukt dat de overgang naar duurzame energie veel makkelijker is als kernenergie voorlopig in de running blijft. Dus pleit de denktank ervoor dat landen investeren om de levensduur van hun centrales te verlengen.Alle artikels uit de krant