Steeds meer 65-plussers voor de klas

Het aantal 65-plussers dat aan de slag blijft als leerkracht, stijgt jaarlijks. Vorig schooljaar waren het er 403, terwijl 350 leerkrachten er in 2016-2017 voor kozen en 270 in 2015-2016. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Het gaat vooral om leraars die na hun pensioen nog tijdelijke opdrachten uitvoeren. Vorig schooljaar stonden 334 65-plussers voor de klas via tijdelijke opdrachten, tegenover 282 in 2016-2017 en 213 in 2015-2016. De gemiddelde duur van zo'n opdracht bedraagt ongeveer 50 dagen. Daarnaast kunnen leerkrachten sinds 1 september 2012 ook hun vaste benoeming verlengen met één schooljaar. Dat deden slechts 69 leerkrachten in het schooljaar 2017-2018, al stijgt ook dat aantal jaar na jaar. Opmerkelijk is dat vooral mannen ervoor kiezen om langer aan de slag te blijven. Vorig schooljaar waren er 230 mannen tegenover 173 vrouwen. (YDS)Alle artikels uit de krant