Sneller rechtszekerheid voor wie woning koopt of erft

Wie een woning koopt of erft, betaalt registratierechten of erbelasting op de prijs of de verkoopwaarde van die woning. De Vlaamse Belastingdienst heeft nu nog vijf jaar de tijd om te controleren of je een correct bedrag aan belastingen betaald hebt en zo nodig een navordering te sturen. Die termijn gaat nu naar twee jaar. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld): "We geven de burger rechtszekerheid. Het is maar eerlijk dat iedereen correct belastingen betaalt, maar het is aan de fiscus om dat binnen een redelijke termijn te controleren.Alle artikels uit de krant