Slachtoffers terreur beter verzekerd: wetswijziging klaar tegen de zomer

De afhandeling van dossiers zal ook vlotter verlopen. Slachtoffers van de aanslag in Zaventem en Brussel moesten soms te lang wachten.
BELGA De afhandeling van dossiers zal ook vlotter verlopen. Slachtoffers van de aanslag in Zaventem en Brussel moesten soms te lang wachten.
De verzekeraars gaan slachtoffers van een terroristische aanslag ruimer beschermen en de afhandeling van de vergoeding achteraf vereenvoudigen. Tegen de zomer moet de wetswijziging doorgevoerd zijn.

Heel wat van onze courante verzekeringen - arbeidsverzekering, ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering - komen gelukkig nu al tussen wanneer je slachtoffer wordt van een terreurdaad. Maar: dat is enkel in erg specifieke situaties. "Bij brand en ontploffing ben je gedekt, maar bij een aanval met bijvoorbeeld een bijl of een truck die op een menigte inrijdt, niet", weet Wauthier Robyns van koepelorganisatie Assuralia. Ook de locatie speelt een rol. "Voor de aanslagen in Zaventem en Maalbeek konden slachtoffers een beroep doen op de verzekeraars van de MIVB en Brussels Airport. Maar was hetzelfde gebeurt op de Grote Markt van Brussel of gewoon midden op straat, dan kon dat niet."

Al valt te hopen dat ons land zulke zwarte dagen niet meer moet kennen, er zijn dus nog heel wat situaties denkbaar waarbij slachtoffers van terreur buiten de bescherming van een verzekering zouden vallen. De ministerraad besliste daarom om een nieuwe regeling uit te werken, waarbij die bescherming gevoelig wordt uitgebreid én beter georganiseerd. "Alle slachtoffers van taanslagen zullen recht hebben op een vergoeding, ongeacht de plaats of het middel van de aanslag", zegt economieminister Kris Peeters (CD&V). Dat geldt niet alleen voor getroffen Belgen. Ook wie elders woont maar in ons land slachtoffer wordt van een terreurdaad, kan rekenen op een vergoeding.

Morele schadevergoeding

Daarnaast moet de procedure achteraf een stuk eenvoudiger en duidelijker worden. Na 22 maart 2016 kregen verzekeraars nogal eens de kritiek de getroffenen onvoldoende snel of incorrect tegemoet te komen voor de geleden schade. "Wat je vaak zag, was dat een arbeidsverzekeraar het dossier van zijn klant afhandelde als een ongeval op weg van of naar het werk, en niet meer. Terwijl dat slachtoffer tegelijk misschien elders ook recht had op een morele schadevergoeding, maar dat zelf niet wist", legt Robyns uit. "Voortaan zal het slachtoffer één verzekeraar toegewezen krijgen, die het volledige dossier opvolgt en alle vergoedingen opvolgt."

Dat moet de afhandeling vlotter doen verlopen, en er ook voor zorgen dat slachtoffers sneller vergoed worden. Voortaan zullen zij uiterlijk één jaar later hun tegemoetkoming krijgen, op basis van de invaliditeitsgraad die dan wordt vastgesteld. Vandaag is het vaak nog veel langer wachten, onder meer omdat de vergoeding voor morele schade pas ná die voor de lichamelijke schade afgehandeld kan worden.

Heel snel

De nieuwe regeling werd uitgewerkt in nauw overleg tussen Assuralia, verschillende overheidsdiensten en het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme. "Bedoeling is dat die heel snel doorgevoerd wordt, normaal nog voor de zomer", aldus het kabinet-Peeters.Alle artikels uit de krant