Scholen die verenigingen helpen, worden niet gestraft

Scholen die hun gebouwen na de lesuren openstellen voor lokale (jeugd)verenigingen, hoeven binnenkort niet meer te vrezen voor een fiscale afstraffing. Dat kondigen CD&V-Kamerleden Raf Terwingen en Roel Deseyn aan, die een wetsvoorstel indienen om de samenwerking van scholen en verenigingen aan te moedigen. "Op dit moment zijn scholen vrijgesteld van de patrimoniumtaks - op voorwaarde dat hun gebouwen uitsluitend voor schooldoeleinden gebruikt worden. Hierdoor zijn bepaalde schoolbesturen terughoudend om samen te werken met verenigingen, uit vrees deze fiscale vrijstelling te verliezen. Wij stellen voor om in de wet het woord 'uitsluitend' te vervangen door 'hoofdzakelijk'. Zo zullen meer scholen ingaan op de vraag van verenigingen om hun gebouwen te delen." (DDW)Alle artikels uit de krant