Exclusief voor abonnees

Schietclubs

<<Terroristen kunnen rustig oefenen met Kalasjnikovs>>, las ik in de krant vanvrijdag.Ikbenal49jaar sport- schutter en kleiduifschutter. Ik was lid van verschillende clubs.Dat crimine- len en terroristen ongestoord met oorlogstuig zoals Uzi's en Kalasjni- kovskunnenoefenenin schutters- clubs, hebiknognooitgezienofge- hoord. Dat je een licentie kan krijgen na twee proeven, klopt niet. Je moet wel degelijk een opleiding volgen. Daarna moet je een half jaar lid zijn en mits twaalf schietbeurten in dat half jaar (lees: verdere opleiding) kan je de schutterslicentie aanvragen. Daarna moet je voor elk wapen een aparte vergunning aanvragen bij de gouver- neur. Voor occasioneel schieten moeten formulieren ingevuld worden met afschrift van identiteitspapieren in drievoud (één exemplaar voor de boeken van de club, één voor de schutter, en één voor de gouverneur). Jeroom CeulemansAlle artikels uit de krant