Schauvliege wordt ondervoorzitter Vlaams Parlement

De stoelendans na het vertrek van Joke Schauvliege (CD&V) is compleet. Schauvliege werd als minister opgevolgd door Koen Van den Heuvel, die als fractieleider werd opgevolgd door Peter Van Rompuy. Van Rompuy was tot dan eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement, Schauvliege volgt hem nu in die functie op. Zij keerde na haar ministerschap al automatisch terug naar het Vlaams Parlement.Alle artikels uit de krant