Exclusief voor abonnees

Rundvleessector en appel- en perenteelt zijn 'officieel in crisis'

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft de rundvleessector en de appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis. Naargelang hun situatie kunnen de landbouwers aanspraak maken op een vrijstelling, vermindering of uitstel van hun sociale bijdragen. De rundveehouders hebben sterk te lijden onder de veranderende eetgewoonten. De vleesconsumptie is de afgelopen vijf jaar met ongeveer een kwart gedaald in België. Dat heeft ook geleid tot een daling van de prijzen die de veehouders krijgen voor hun dieren. Door de hoge prijzen van veevoeder, onder meer door de droogte, stijgen tegelijk hun kosten.Alle artikels uit de krant