RIK TORFS

COLUMN | Mensenrechten

Mensenrechten. Zij zijn de hoeksteen van onze samenleving. "Flauw", denkt u misschien. "Dat wisten we al. Een wel erg saai begin van een weekendcolumn." En toch zijn de mensenrechten, in hun traditionele betekenis, voor onze ogen aan het afbrokkelen. Daarom is het belangrijk goed te kijken waar ze historisch vandaan komen. Ze golden als een bescherming van het individu tegen de almacht van de staat. Vrijheid van geweten, van godsdienst, van meningsuiting, van vereniging en vergadering, en dat voor iedereen, zonder enige discriminatie. Het recht om niet schuldig te worden verklaard aan een misdrijf zonder een voorafgaandelijk bestaande wet en een behoorlijk proces. Mensenrechten als een vrije zone voor het individu dus. Tegen machthebbers. Want macht perverteert.

Je hebt 19% van dit artikel gelezenAlle artikels uit de krant