RIK TORFS

COLUMN | Menselijke waardigheid

In Punta del Este, Uruguay, leggen we met een dertigtal internationale experts (een opgeklopt woord trouwens) de laatste hand aan een verklaring die de menselijke waardigheid van ieder persoon, van elk uniek individu, als richtsnoer voor de mensenrechten ziet. Dat heeft nogal wat consequenties. Een mens heeft naast rechten ook plichten, al behoudt hij rechten wanneer hij zijn plicht niet vervult. Rechten van groepen, ook van sympathieke zoals vrouwen of minderheden, kunnen nooit die van het individu verminderen. Een mens mag niet verdwijnen in de groep waartoe hij volgens anderen behoort. We zijn meer dan 'een' blanke man of 'een' lesbische vrouw. Iedereen is uniek. Mensenrechten beschermen mensen, mogen geen instrument worden om politieke tegenstanders mee om de oren te slaan. Ze mogen evenmin tot zelfverheffing leiden. Dat kan mensenrechtenactivisten overkomen. Ze zijn weleens de farizeeërs van onze tijd. Met meer aandacht voor grote principes dan voor kleine, niet altijd even sympathieke, mensen met doodgewone verlangens. Vooral als die mensen niet in hun theorieën passen.Alle artikels uit de krant