Religieuze kerstboodschappen roepen op tot solidariteit

Aartsbisschop Jozef De Kesel heeft tijdens de middernachtmis maandagavond in Mechelen aandacht gevraagd voor de groeiende armoede in ons land. "Rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van inkomens en goederen is de echte basis van verstandhouding tussen mensen en van vrede in deze wereld", zei hij in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. "Bijna 16 procent van de Belgische bevolking behoort tot een groep met een armoederisico op basis van het inkomen." Nog schrijnender vindt de aartsbisschop de berichten over de kinderarmoede. De Kesel stelde dat we niet blind mogen zijn voor verborgen armoede, dat solidariteit redding kan brengen. Paus Franciscus onderstreepte in zijn kerstboodschap dan weer het belang van samenleven tussen mensen van verschillende landen, culturen en religies. Ook vroeg hij aan de gelovigen om de eenvoud van het kind van Bethlehem terug te vinden. "Het hebben, de opeenstapeling van dingen, lijkt voor velen de zin van het leven te zijn. Terwijl sommigen aanschuiven bij banketten, hebben vele anderen geen brood om van te leven", sprak hij.Alle artikels uit de krant