Regie der Gebouwen spreekt cijfers leegstand tegen

Het Eurostation-gebouw in Sint-Gillis.
PHOTO NEWS Het Eurostation-gebouw in Sint-Gillis.
Van de 590 panden die de federale overheid huurt, staan er 256 voor meer dan de helft leeg. Dat zegt CD&V-Kamerlid Franky Demon op basis van cijfers die hij opvroeg. Maar de Regie der Gebouwen ontkent de cijfers. "Ze zijn verkeerd geïnterpreteerd", klinkt het.

Volgens Demon beheert de federale overheid beheert zo'n 1.050 gebouwen, goed voor 7,3 miljoen vierkante meter. 590 van die panden worden gehuurd en daar hangt een prijskaartje aan vast van een half miljard euro per jaar. "Daar is op zich niets mis mee", zegt Demon. "Alleen stellen we vast dat de bezettingsgraad vaak erg laag is én dat de meeste huurcontracten van lange duur zijn."

Van de gehuurde panden staat 50% voor minstens een kwart leeg en 43% voor minstens de helft, beweert Demon. Zo kost de huur van het Eurostation Victor Horta in Sint-Gillis 8,4 miljoen per jaar, terwijl maar 26% van de ruimte benut wordt. Voor het administratief centrum in de Kruidtuinlaan in Brussel (Fintower) wordt zelfs 31,8 miljoen per jaar betaald, terwijl dat maar voor 56% bezet is. Het huurcontract loopt wel nog toch 2034.

"Klopt niet", klinkt het bij de Regie der Gebouwen. "Er worden geen 590 maar 307 gebouwen gehuurd. Minder dan 2% van de gehuurde gebouwen wordt vandaag niet benut. Het gaat om 49.000 m² op een totaal van 2,7 miljoen m² gehuurde oppervlakte. In de vastgoedsector is dat percentage aan tijdelijke niet-benutte kantooroppervlakte courant. De Regie der Gebouwen benadrukt bovendien dat in 9% van de gehuurde gebouwen aanpassings- en/of herinrichtingswerken worden uitgevoerd (234.000 m²).

De dienst haalt onder meer het voorbeeld van het Eurostation-gebouw aan. "De Pensioendienst heeft haar diensten gecentraliseerd in de Pensioentoren en heeft daarom het Eurostation-gebouw verlaten. Andere overheidsdiensten zullen in die vrijgekomen ruimtes gehuisvest worden. Zo’n 22.000 m² kantoorruimte wordt op dit moment aangepast en heringericht. Dit vertegenwoordigt 17,7% van de totale oppervlakte van het gebouw. Slechts 0,8% van het gebouw staat leeg, en dus geen 26%." Nog volgens de Regie der Gebouwen is er in de Fintower geen 44% leegstand maar slechts 1,85%.

Pijnpunten

Het Rekenhof legde al heel wat pijnpunten bloot bij de Regie der Gebouwen en minister Jan Jambon bestelde in 2016 een externe doorlichting. Dat rapport wordt vandaag besproken, maar de federale regering heeft alvast het licht op groen gezet om de vastgoeddienst radicaal te herstructureren. Wat de minister betreft, mag er wat minder kwistig worden omgesprongen met de oppervlakte. Momenteel neemt de gemiddelde ambtenaar 33 vierkante meter in. In 2025 moet dat 25 vierkante meter zijn. Tegelijk moet de nieuwe structuur ervoor zorgen dat gehuurde panden eenvoudiger kunnen worden onderverhuurd.Alle artikels uit de krant