Politie wil staken

Drie van de vier politievakbonden willen staken op 13 en 14 december. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV Politie, ACOD en NSPV zijn niet tevreden met de antwoorden die ze van Binnenlandse Zaken kregen op hun eisen. "De antwoorden waren veel te vaag en kwamen niet tegemoet aan onze legitieme verwachtingen", luidt het.Alle artikels uit de krant