Oudere werklozen

Het is toch wat beschamend, meneer Muyters,
om u zo te zien fulmineren tegen dat Carrefourakkoord.
Het is u zeker niet onbekend dat oudere
werklozen moeilijk werk vinden? De statistieken
bewijzen dat. Het is u zeker ook niet onbekend
dat de sector waarin deze mensen tewerkgesteld
waren één van de slechtst betalende is? Hun 70
à 75% van hun voormalig nettoloon zal
misschien nog niet eens volstaan om hun energierekening
te kunnen betalen. Deze mensen doen
niet anders dan gebruik maken van een wet die
uw partij mee onderhandeld heeft. Dat is u toch
ook niet onbekend? En nu staan roepen om deze
wet te wijzigen is zeer ongepast omdat uw partij
intussen nagenoeg vier jaar de tijd gehad heeft
om de nodige amendementen voor de Kamer te
brengen. Vanmorgen sloot u op de radio het
interview af met de verwijzing dat dienaangaande
niets in het regeerakkoord voorzien was, en
dus... Maar in het regionaal regeerakkoord stond
wel dat deze regering de kinderarmoede zou
halveren. Nog nooit was deze zo schrijnend
groot. In het federaal regeerakkoord stond dat
deze regering de begroting op orde zou brengen,
terwijl iedereen kan vaststellen dat deze intentie
van jaar tot jaar verschoven wordt. Beroep u dus
niet op een regeerakkoord, meneer Muyters,
want dat is hypocriet. Deze regering, zowel
regionaal als federaal, zal de geschiedenis ingaan
als één van de meest asociale, waarin uw partij
zich hoe langer hoe meer profileert als een partij
waarin respect en mededogen voor behoeftigen
en armlastigen geen prioriteit zijn.
Paul Hernalsteen, RotselaarAlle artikels uit de krant