Opzij, opzij, opzij voor ambulance, maar we weten niet hoe

Toon Verheijen
Het rempedaal induwen, naar links knipperen, maar naar rechts sturen of in het midden van de weg parkeren. Wanneer een ambulance met loeiende sirene nadert, doen bestuurders véél, maar vaak niet het juiste. Over de snelweg is er ook verwarring: minister Bellot wijst naar de pechstrook, maar die is volgens ambulanciers veel te gevaarlijk.

Loeiende sirenes in de verte, een groeiend zwaailicht in de achteruitkijkspiegel: wanneer een prioritair voertuig nadert, is elke weggebruiker volgens de wet verplicht "onmiddellijk de doorgang vrij te maken en voorrang te verlenen. Zo nodig moet hij stoppen." Uit een bevraging van veiligheidsinstituut Vias blijkt dat heel wat Vlamingen niet weten wat ze moeten doen. Dat veroorzaakt stress bij bijna één bestuurder op de tien. Bij bestuurders jonger dan 35 jaar wordt zelfs één op de vijf nerveus van sirenes op de weg. "Nochtans is dat nergens voor nodig: blijf rustig en wijk op een eenvaksbaan uit naar rechts als dat veilig kan", zegt Vias-woordvoerder Stef Willems.

Gekke dingen

"Mensen doen soms gekke dingen wanneer we in de buurt komen", bevestigt Willem De Ceulaer, directeur van Belgambu, de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten. "Ze zijn met andere dingen bezig en merken ons niet op of ze gaan plots op de rem staan. Ambulanciers zijn dat al gewend en hebben geleerd om te anticiperen. Maar toch: in het buitenland wordt veel sneller plaats gemaakt."

De Ceulaer verwijst dan vooral naar snelwegen. Zo is het principe van de Rettungsgasse alom bekend in Duitsland. Zelfs al nadert er nog geen prioritair voertuig, dan zullen de bestuurders op de linkse rijstrook in een file al zo links mogelijk gaan staan, die op het middenvak zo rechts mogelijk. Daardoor komt er een doorgang voor hulpdiensten vrij. Volgens Vias Institute is dat ook de veiligste optie voor onze autosnelwegen. Alleen denkt ruim een kwart van de ondervraagde bestuurders daar anders over.

Weinig verwonderlijk, want in de wegcode is daar geen sprake van. In het voorstel voor de vernieuwde wegcode die in 2021 in voege treedt, wordt het principe vermeld, maar enkel voor tweevaksbanen zonder pechstrook. Waarom niet op meervaksbanen mét pechstrook? "Omdat prioritaire voertuigen daar op de pechstrook kunnen", klinkt het bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Waarom doen ze het dan zo weinig? "Omdat die strook erg onveilig is", klinkt het bij de ambulancevereniging. "Die ligt vol afval, brokstukken en materiaal van vrachtvervoer dat daar snel aan de kant gelegd wordt. Bovendien wordt de pechstrook ook vaak onderbroken door afritten, bruggen of een voertuig met pech. Geen ambulancier zal de pechstrook verkiezen. Tenzij ze daar dagelijks met de veegmachine langsgaan."

Metertje vooruit

Voor sommige bestuurders is het ook onduidelijk wat ze moeten doen op een eenvaksbaan. In de wegcode staat niet dat je de verkeersregels mag overtreden als een sirene nadert, bijvoorbeeld een metertje op het fietspad rijden om plaats te maken. "Volgens de letter van de wet mag het niet. Maar als je aan een rood licht staat, met achter je een politiewagen die dringend voorbij moet, dan zal die agent je dankbaar zijn als je veilig een metertje voorbij het rode licht rijdt om plaats te maken", zegt Sven Heyndrickx, woordvoerder van de FOD Mobiliteit. 

ThinkStock


Alle artikels uit de krant