OPROEP: Bent u au pair en verloopt niet alles volgens de wet? Laat het ons weten

Archiefbeeld.
Thinckstock Archiefbeeld.
Bij 88 van de 122 gecontroleerde gastgezinnen van au pairs, werden er vorig jaar overtredingen vastgesteld. Ze moesten meer uren dan toegestaan presteren, kregen hun minimale zakgeld niet uitbetaald of werden ingezet als huishoudpersoneel. Bent of kent u zelf een au pair bij wie niet alles even goed in orde was? Laat het ons weten.

Het statuut van au pairs is dubbelzinnig: verblijfsrechtelijk gezien komen au pairs naar Vlaanderen op basis van bepaalde prestaties waarvoor ze een arbeidskaart B krijgen. Maar arbeidsrechtelijk vallen deze prestaties buiten een arbeidsovereenkomst en buiten enige arbeidsrelatie. "Uit die ambiguïteit ontstaan twijfelachtige situaties en bijgevolg ook misbruik", zegt Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA). De meest voorkomende overtredingen die door de Vlaamse inspectie werden vastgesteld, zijn het niet betalen van het minimale zakgeld (van 450 euro per maand), het niet laten volgen van de - eveneens verplichte - cursus Nederlands en het niet respecteren van de maximaal toegestane arbeidsduur van 20 uur per week.

In 2016 waren er in Vlaanderen 333 au pairs van buiten de Europese Unie aan de slag. Au pairs uit een andere EU-lidstaat hebben geen arbeidskaart nodig en worden dus niet geregistreerd. "Dat kan niet", vindt Ronse, die daar verandering in wil brengen. Daarnaast wil de N-VA'er het statuut onderzoeken. "Beschouwen we au pairs als een vorm van arbeidsmigratie en creëren we voor hen bijgevolg een volwaardig arbeidsrechtelijk statuut? Of zien we ze hen als een vorm van culturele uitwisseling en is een cultureel statuut meer aangewezen?"

OPROEP: Bent of kent u zelf een au pair bij wie niet alles even goed in orde was en wil jij of zij daarover getuigen? Stuur dan een mail naar celien.moors@persgroep.be en vergeet zeker je gsm-nummer niet te vermelden.Alle artikels uit de krant