Exclusief voor abonnees

Onze opinie

Het kot in brand

Het kot staat in brand. Oranje vlammen slaan uit het dak. Open oorlog is het tussen de christelijke volkspartij en de christelijke zuil, vakbond en mutualiteit voorop. CD&V heeft op 26 mei de nederlaag te veel geleden en wijt die deels aan het gebrek aan loyaliteit van haar eigen middenveld. Stank voor dank, dat is zelfs bij de trouwste ACW'ers in de partij het gevoel. Alles haalde CD&V de voorbije vijf jaar uit de kast om het liberale beleid van de regering-Michel te verzoeten, tot en met de zelfverloochening van Kris Peeters, maar geen inspanning was groot genoeg, geen knieval diep genoeg voor Marc Leemans. Niets vond genade in de ogen van de grijzende en kalende vijftigers en zestigers die de dienst uitmaken in de Beweging, vergadertijgers die aan hun volgehouden maar steriele ijver voor een sociale samenleving een stevig pensioen hebben overgehouden. Plots gaat het nu zelfs de CD&V'ers van de linkervleugel dagen dat de partij zich vijf jaar lang slaafs voor de kar heeft laten spannen van vakbond en ziekenbond. Hilde Crevits bleef strategisch weg van Rerum Novarum. Etienne Schouppe (76) haalde uit naar Marc Leemans. En Miet Smet (76) bekeerde zich zowaar tot de islamkritische strekking van Hendrik Bogaert. Paniek in de barak - geen dag te vroeg.Alle artikels uit de krant