Ombudsman vindt fiscus onnodig streng

De Federale Ombudsman tikt de fiscus op de vingers. Omdat er jaarlijks meer dan 200 klachten binnenlopen over de invordering van achterstallige belastingen, besloot de dienst een onderzoek te voeren. De conclusies zijn streng en liggen in lijn met wat OCMW's en experts vorig jaar ook al aan de kaak stelden in deze krant: de belastingdiensten stellen zich soms onnodig hard op. Zo krijgen mensen onredelijke afbetalingen opgelegd, omdat er bij de berekening van hun financiële draagkracht wordt uitgegaan van een theoretisch model dat vaak niet overeenstemt met de werkelijkheid. Die bureaucratische aanpak duwt sommige Belgen nog dieper in de armoede. Bovendien blijkt dat de fiscus amper controleert of deurwaarders geen te hoge kosten aanrekenen. Tijd voor een gedragscode, vindt de Ombudsman, maar daar gaat Financiën niet op in. Toch stelt de fiscus zich constructief op en wil hij iets doen aan de onredelijke afbetalingen. "Dit onderzoek is voor ons van goudwaarde." (JBG)Alle artikels uit de krant