Exclusief voor abonnees

Nieuwe maatregelen tegen fraude moeten 150 miljoen opleveren

De federale regering neemt een reeks maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude. Vooral Belgen met verborgen kapitaal in het buitenland worden geviseerd. Zo wordt de gegevensuitwisseling uitgebreid van enkel EU-lidstaten naar ook niet-EU-landen waarmee er een wettelijke basis voor uitwisseling bestaat. De aanslagtermijn voor belastingplichtigen die gebruikmaken van juridische constructies in een belastingparadijs wordt dan weer verlengd tot 10 jaar. Daarnaast krijgen de medewerkers van Financiën meer slagkracht: nu kunnen enkel hooggeplaatste ambtenaren iemand horen of een onderzoek instellen, maar daar wordt een mouw aan gepast. Tegelijk moet de inning van boetes beter en wordt domiciliefraude aangepakt door internationale inlichtingen te kruisen met gegevens in het rijksregister. Dit alles moet 150 miljoen opbrengen voor de begroting van 2019.Alle artikels uit de krant