N-VA geeft Charles Michel nog een kans

N-VA laat het gaspedaal in de discussie over het migratiepact even los. De partij wil premier Charles Michel (MR) de kans geven om een compromis uit te werken, en zei bij monde van senator Pol Van Den Driessche niet aan te sturen op een val van de regering. In Nederland schaarde het kabinet zich afgelopen weekend wél achter het VN-migratiepact, maar het voegde er wel een stemverklaring aan toe om te wijzen op het niet-bindende karakter van de afspraken. Volgens de Nederlandse krant 'Trouw' hoopt de Nederlandse regering om de Belgische regering én andere twijfelaars in Europa achter het pact te scharen. In een brief die de VN naar alle onderhandelende regeringen stuurde, benadrukt de organisatie overigens zelf dat het pact wettelijk niet-bindend is. Premier Michel overlegt momenteel over een oplossing met de andere regeringsleiders. Nadien zal hij een voorstel doen aan de regering. Of de kern vandaag bijeenkomt, is niet bekend. Gisteravond hadden de vicepremiers nog geen uitnodiging gekregen. Michel besliste wel om niet naar de klimaattop in Polen af te reizen, waardoor hij de optie wel openlaat. (ADB/ARA)Alle artikels uit de krant