Milquet gaat Juncker adviseren

Oud-minister Joëlle Milquet (cdH) is aangesteld als speciaal adviseur van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Ze zal hem raad geven over een betere en snellere vergoeding van slachtoffers van misdaden, zoals terrorisme. Het gaat om een onbezoldigde functie, die Milquet zal combineren met haar zitje in het Brussels parlement. Er loopt momenteel nog een onderzoek tegen de politica naar mogelijke belangenvermenging - een zaak die haar dwong om ontslag te nemen als onderwijsminister in de Franse gemeenschapsregering. Of ze haar nieuwe taak nog kan uitoefenen als ze veroordeeld zou worden, is niet duidelijk.Alle artikels uit de krant