Meeste politiezones jagen niet meer op transmigranten

Actief transmigranten opsporen en oppakken: behalve aan de kust is het bijna in geen enkele politiezone nog prioriteit. Dat leert een rondvraag van deze krant. Gisteren kon u al lezen dat de politiezone Kruibeke de strijd tegen rondtrekkende illegalen op een lager pitje zet omdat het toch niks oplevert. "Het leidt te veel af van de kerntaken en bijna altijd laat de Dienst Vreemdelingenzaken de opgepakte personen direct weer vrij", getuigde de korpschef. En hij is niet alleen. Wij contacteerden gisteren een tiental politiezones met een belangrijke transitweg en stelden vast dat de meeste alleen nog optreden bij incidenten. Alleen de politiezones van de kust blijven consequent inzetten op afschrikacties en voelen de bui dan ook al hangen. "Als het binnenland de armen laat zakken, dan krijgen wij de volle laag." (DDW)Alle artikels uit de krant