Meer werknemers kiezen voor onderwijs

Steeds meer werknemers maken op latere leeftijd de overstap van de privé naar het onderwijs. In Vlaanderen waren dat er dit schooljaar 1.163, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Caroline Gennez opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 841 van die zij-instromers zijn leerkrachten van 30 jaar of ouder zonder anciënniteit in het onderwijs. 322 zij-instromers nemen wel anciënniteit mee, doordat ze bijvoorbeeld de overstap maken vanuit een overheidsdienst. Toch is de instroom uit de privé onvoldoende om het lerarentekort op te vangen. Gemiddeld zijn er tot 2024 elk jaar 6.000 extra leerkrachten nodig. Caroline Gennez pleit er dan ook voor om zij-instromers hun anciënniteit te laten meenemen.Alle artikels uit de krant