Meer plasma, minder bloed bij Rode Kruis

Vorig jaar hebben 181.558 mensen bloed, bloedplaatjes en/of plasma gedoneerd aan het Rode Kruis Vlaanderen. Opvallend is dat sinds 2014 het aantal bloeddonors met 7,25% en het aantal bloeddonaties met 2,42% is afgenomen. Bloedplaatjes en plasma doneren is echter wel aan een felle opmars bezig. Vergeleken met 2014 is het aantal donoren in 2018 met bijna 26 % (bloedplaatjes) en 38,5 % (plasma) gestegen. Heel wat mensen combineren een bloedgift met een bloedplaatjes- en/of plasmadonatie. De overgrote meerderheid (82%) geeft enkel bloed. 8,82% doneert plasma en 7,22% gaat voor de combinatie bloed-plasma. In 2018 kwamen 39.279 mensen voor het eerst bloed, plasma of bloedplaatjes doneren, een stijging van 3,7% tegenover 2017. In 2014 waren er nog meer dan 41.000 nieuwe donoren. Jaarlijks vallen er gemiddeld ook 40.000 donoren af.Alle artikels uit de krant