Meer aanmeldingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

De dienst Voogdij heeft vorig jaar 4.407 aanmeldingen gekregen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Dat blijkt uit gegevens van de FOD Justitie. Het gaat om een forse stijging ten opzichte van 2017 en 2016, toen er respectievelijk 3.111 en 2.927 signalementen waren. Het recordjaar 2015, met 5.047 aanmeldingen, blijft wel buiten schot. Ondanks de forse stijging van het aantal meldingen van minderjarigen die zonder ouders in ons land aankomen, waren er vorig jaar geen vertragingen bij het aanstellen van een voogd. "De dienst Voogdij heeft een pool van 599 actieve voogden waardoor hij voor elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling binnen een korte termijn een voogd kan aanstellen", zegt de woordvoerder van de FOD Justitie, Edward Landtsheere. "Alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in België bescherming hebben aangevraagd of uitdrukkelijk opvang wensten, zijn opgevangen."Alle artikels uit de krant