Mathilde in de bres voor vrouwen in Ghana

Onder een loden hitte heeft koningin Mathilde gisteren het eerste luik van een tweedaags bezoek aan Ghana vervuld. In hoofdstad Accra bezocht ze een school waar meisjes worden opgeleid tot schoonheidsspecialiste. Ze is in het Afrikaanse land als pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De koningin prees Ghana als modelland - stabiel en democratisch - maar wees ook op een pijnpunt: het gebrek aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Met lokale hoogwaardigheidsbekleders had ze een discussie over vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken. Die zijn illegaal, maar komen wel nog vaak voor. Ook enkele andere projecten die ze bezoekt, draaien rond 'empowerment' van vrouwen.Alle artikels uit de krant