Marokko en Tunesië niet op lijst veilige landen

Tunesië en Marokko komen voorlopig niet op de lijst van veilige landen van herkomst. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken had het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) daarover om advies gevraagd. Maar dat oordeelde negatief, "al is er voor Marokko en Tunesië wel een positieve evolutie", zei hij. Mogelijk komen Marokko en Tunesië volgend jaar wel op de veiligelandenlijst.Alle artikels uit de krant