Laaggeschoolden hebben vaker zwaar beroep

Is uw job een zwaar beroep? Op die vraag antwoorden kortgeschoolden vier keer zo vaak als langgeschoolden 'ja' - 26 tegenover 6%. Ze hebben ook vaker jobs met veiligheidsrisico's en onregelmatige uren. "Scholingsgraad legt een duidelijk onderscheid bloot", zegt Nathalie Bekx van Trendhuis. "Bij kortgeschoolden is hun beroep veel vaker fysiek belastend, het houdt meer gezondheidsrisico's in en ze hebben onregelmatige uren. Allicht een gevolg van de sectoren en het soort functies waarin beide groepen terechtkomen."Alle artikels uit de krant