Exclusief voor abonnees

Jongetjes

COLUMN | Rik Torfs

Ook al omdat ik mezelf ken, ben ik nooit een grote fan van mannen geweest. Hun voornaamste gebrek is dat ze geen vrouwen zijn. Dat is niet min. Daarnaast vertonen ze talrijke andere tekortkomingen die ik wegens plaatsgebrek niet kan opsommen. Deze column mag de sportbladzijden van 'Het Laatste Nieuws' niet in het gedrang brengen. Wat u wellicht ook ergens las: mannen stemmen vaker dan vrouwen voor Vlaams Belang. Vooral jonge mannen. Waarom? Misschien staan jonge mannen aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Vrouwen winnen terrein, en terecht. Dat meen ik. Al zou ik vandaag nooit het tegendeel durven te beweren, ik ben niet gek. Mannen zoals Alexander De Croo beschouwen zichzelf als feminist terwijl de vrouwen weinig talrijk zijn die zich uitgesproken voorstanders van mannen noemen. Die hebben immers nog altijd privileges, luidt het. Zeker, de bobo's van het bedrijfsleven blijven mannen. Ze zitten tot ver voorbij hun houdbaarheidsdatum in raden van bestuur te knikkebollen. Maar in de politiek of aan de universiteit zet de vervrouwelijking zich door. In het leerplichtonderwijs domineren vrouwen zelfs volledig. Jongens zitten in de klas bij ijverige meisjes die hogere cijfers halen. Leraressen zijn alomtegenwoordig. Het kan best dat een jongen zijn hele schooltijd lang nooit les had van een man. "Genderrollen vervagen, gelukkig maar", hoort hij juffen de hele tijd vertellen. Met de strakke leerprogramma's worstelt hij meer dan de meisjes, die bovendien vroeger rijp zijn. Hun puberteit is al grotendeels voorbij als de jongens pas met sukkelen beginnen. Ze zijn vlugger schoolmoe, leren liever een vak dan dat ze psychologie gaan studeren. Heimelijk houden ze meer van brom- dan van bakfietsen. Ze kiezen gemakkelijker voor een leven als zelfstandige, daar zijn geen quota voor vrouwen.Alle artikels uit de krant