JOBAANBIEDING?
ROEP NOOIT METEEN:
'JA!'

"De werknemer kiest", hoor je hr-managers wel eens zeggen. Zeker in sectoren
als de zorg, IT en techniek en productie is dit door de krapte op markt tegen-
woordig een voldongen feit. Toch hebben veel sollicitanten de onverbeterlijke
neiging om direct te springen zodra ze een job aangeboden krijgen. Dit zijn
alvast enkele redenen waarom je toch nog beter wat bedenktijd vraagt.