Inspectie roept Chinese medicijnen tegen bloeddruk terug

Bloeddrukverlagende medicijnen die gebruikmaken van de actieve stof valsartan en geproduceerd werden in de Chinese fabriek Zhejiang Huahai Pharmaceuticals worden uit de handel gehaald. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) na een waarschuwing van Test-Aankoop. De Chinese valsartan is mogelijk besmet met de kankerverwekkende stof NDMA. Patiënten die bloeddrukverlagende geneesmiddelen op basis van valsartan gebruiken, nemen best contact op met hun apotheek om te weten of het medicijn op de lijst van teruggeroepen middelen staat. Het FAGG raadt ook af om de behandeling zomaar stop te zetten zonder een arts of apotheker te raadplegen.



Alle artikels uit de krant