In vier jaar maar 79 pv's over doorverkoop tickets

De Economische Inspectie heeft sinds 2013 79 pv's opgesteld in verband met de doorverkoop van tickets van evenementen. 36 belandden bij de procureur des Konings. In 2016 ontving de Economische Inspectie 865 klachten over doorverkoopplatformen, maar amper in 104 gevallen konden doorverkopers geïdentificeerd worden.Alle artikels uit de krant