Homans wil erkenning Leuvense moskee afnemen

Minister Liesbeth Homans (N-VA)
Photo News Minister Liesbeth Homans (N-VA)
Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) start de procedure op om de erkenning van de Leuvense Al Ishaan-moskee in te trekken, waardoor die geen subsidies meer zou krijgen. Het salafisme zou er onderwezen worden. De moskee ontkent alle beschuldigingen en vindt het jammer niet op voorhand gecontacteerd te zijn geweest. 

De Al Ishaan-moskee in de Leuvense deelgemeente Wilsele kwam eind 2017 al een keer in opspraak, toen een hulpimam tijdens een lezing zei dat je je vrouw weleens een 'lichte symbolische tik' mag geven, als niets anders helpt. De Moslimexecutieve veroordeelde de uitspraken en de imam werd preventief geschorst.

Sinds eind december is de man niet alleen opnieuw actief in de moskee, volgens de minister zijn er ook ernstige aanwijzingen dat het gebedshuis de erkenningscriteria om subsidies te krijgen niet respecteert. Zo zou er onderwijs georganiseerd worden door een salafistische vereniging (een radicale stroming binnen de islam) en is het moskeebestuur daarvan op de hoogte. "Die lessen staan haaks op onze westerse waarden en normen en zijn een potentieel gevaar voor de verspreiding van extremisme", aldus Homans.

Archiefbeeld. De Leuvense Al Ishaan-moskee
PATRICK VERTOMMEN Archiefbeeld. De Leuvense Al Ishaan-moskee

Tweede keer

Ze heeft nu een brief gestuurd naar de Moslimexecutieve, het moskeebestuur, de gemeenteraden van Leuven en Herent en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Die hebben 60 dagen de tijd om een advies te geven over de moskee. Na hun inbreng zal beslist worden om de erkenning al dan niet in te trekken.

Het is al de tweede keer dat Homans de procedure opstart om de erkenning van een moskee in te trekken, na de Fatih-moskee in Beringen - die uiteindelijk de erkenning ook verloor. Homans benadrukte toen dat ze die beslissing nam op basis van informatie van de Staatsveiligheid, al benadrukte die dat ze in haar rapport geen standpunt innam over de moskee. Of de info over de Leuvense moskee ook via de Staatsveiligheid tot bij haar is geraakt, wil Homans niet kwijt. Wel is geweten dat de dienst jaarlijks een evaluatie maakt van alle moskeeën in ons land.

“Vrouwenrechten worden gerespecteerd” 

De Al-Ihsaan moskee ontkent de beschuldigingen. Dat laat het bestuur van de moskee weten in een korte mededeling. “We betreuren ook dat de Vlaamse regering voorafgaandelijk geen overleg heeft gepleegd met het bestuur om de beweringen na te gaan”, klinkt het.

De moskee wil meer details afwachten, maar reageert toch al kort. “De vrouwenrechten worden zowel binnen als buiten de gemeenschap worden gerespecteerd”, klinkt het. Verder betreurt de moskee dat die op voorhand niet gecontacteerd is door de Vlaamse regering om de beweringen te controleren, klinkt het.

Leuvens stadsbestuur betreurt aanpak

Het Leuvense stadsbestuur betreurt dat Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) niet op voorhand heeft gecommuniceerd over haar beslissing om op te treden tegen de Al Ishaan-moskee. “Deze aanpak schept een negatieve sfeer waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier”, klinkt het. 

“Het stadsbestuur heeft nog geen enkel element van dossier of verslag ontvangen waarop de minister zich hiervoor beroept, en kan bijgevolg momenteel geen inhoudelijke uitspraken doen.” De stad, onder leiding van sp.a-burgemeester Mohamed Ridouani, betreurt die manier van werken. “Deze aanpak schept een negatieve sfeer waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier. Het spreekt voor zich dat de stad alle elementen zal onderzoeken en binnen de wettelijke procedure een gefundeerd advies zal uitbrengen aan de minister.”

Het stadsbestuur wijst erop dat precies de erkenning van een moskee het mogelijk maakt dat de overheid controles uitvoert en voorwaarden oplegt zoals het preken in het Nederlands, het publiceren van Nederlandstalige verslagen op de website van de moskee, een activiteitenverslag of een democratisch verkozen bestuur. “Het intrekken van de erkenning zou de bestaande goede samenwerking en controle in het gedrang brengen”.

Volgens het stadsbestuur heeft het altijd op een positieve manier samengewerkt met de Al Ihsaan-moskee. “Ook met de buurt, politie, stadsdiensten en andere betrokken partners zijn de ervaringen en de samenwerking positief. Uit het activiteitenverslag 2018 blijkt dat de moskeegemeenschap zich open en positief opstelt en heel wat activiteiten organiseert die het samenleven bevorderen.”

De Leuvense N-VA-afdeling vraagt een spoedbijeenkomst van de gemeenteraadscommissie veiligheid naar aanleiding van de beslissing van Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) om op te treden tegen de Al-Ishaan moskee in deelgemeente Wilsele. “Leuvenaars hebben snel recht op duidelijkheid en antwoorden op hun bezorgdheden”, vinden gemeenteraadsleden Lorin Parys en Lies Verlinden.

N-VA Leuven wil spoedbijeenkomst

De lokale N-VA-afdeling, die in Leuven in de oppositie zit, vraagt een spoedbijeenkomst van de gemeenteraadscommissie veiligheid. Dat er in de moskee salafisme onderwezen zou worden is “volstrekt onaanvaardbaar dat dit gebeurt met Leuvense subsidies ten belope van 12.500 euro”, reageren N-VA-gemeenteraadsleden Lorin Parys en Lies Verlinden. Bovendien huist de moskee via een erfpachtovereenkomst in een gebouw van de stad, klinkt het. “Salafisme is een extreme en fundamentalistische vorm van islam die zich buiten de maatschappij stelt. Onze veiligheidsdiensten zien dit als een ernstige bedreiging voor onze samenleving”, aldus N-VA-Leuven in een mededeling.

De oppositie wijst ook het stadsbestuur met de vinger. “Hoe kan het dat het stadsbestuur na het incident met deze imam subsidies toekent aan de moskee voor een positieve beeldvorming van de islam? Wist burgemeester Ridouani dat het salafisme in deze moskee werd verspreid? Als dat niet het geval was, hoe komt het dan dat de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid, niet op de hoogte is van wat er zich op zijn grondgebied, in gebouwen van de stad, afspeelt”, klinkt het.Alle artikels uit de krant

63 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • DIRK VAN DESSEL

  Goed zo, meer van dat !

 • Jean West

  Ik vraag mij af waarom kerken dan niet gesloten worden waar pedofiele geestelijken gewerkt hebben?

 • Willem Sliggers

  Het stadsbestuur sluit de ogen en oren om niet in de kaart te spelen van het rechtse blok in Belgie. Mevrouw Homans is niet dom om onterecht haar nek uit te steken om zulke zaken aan de kaak te stellen. Het bewijst de struisvogelpolitiek van het Leuvense stadsbestuur.

 • Leofar Koninckx

  Gelijk heeft ze. Veel katholieke kerken zouden ook moeten gesloten worden alhoewel dat vanzelf zal gaan binnen een paar jaar zijn er geen kerkgangers meer.

 • Lea Van Heybeeck

  Schaf ALLE subsidies voor ALLE godsdiensten af!!! Waarom moet de belastingbetaler dit allemaal betalen? Het zijn de volgelingen van die godsdienst die dit moeten ondersteunen en niet de bevolking! Schaf die komedie voor eens en altijd af.