Hoeveel zorgvrijwilligers en mantelzorgers zijn er?

Met hoeveel de 'informele' zorgverleners (zoals ou-
ders, kinderen, buren...) vandaag al zijn, is niet zo
makkelijk te achterhalen. Er zijn weliswaar aardig wat
studies te vinden, maar die hanteren elk hun eigen
definitie, de ene al wat breder dan de andere. De Ge-
zondheidsenquête van 2013 bijvoorbeeld stelt dat 8
procent van de Vlamingen ouder dan 15 minstens
eenmaal per week niet-beroepsmatig instaat voor
hulp of verzorging van één of meerdere personen
met langdurige ziekten, chronische aandoeningen
of handicaps. Een veel hoger percentage vinden we
in de SCV-survey van de Vlaamse Regering (2014).
Die berekende dat iets meer dan een kwart van de
Vlamingen van 18 jaar en ouder 'het afgelopen jaar
zorg heeft verleend aan een ziek, gehandicapt of ou-
der familielid, vriend, kennis of buur'. Omgerekend
zou dat dan om ruim één miljoen Vlamingen gaan.
Volgens Europese cijfers (ESS, 2014-2015) ten slotte
besteedt 35 procent van de Vlamingen tijd aan het
zorgen voor of het helpen van zieke, gehandicapte
of oudere familieleden, vrienden, buren of anderen,
wat meer dan twee miljoen is.Alle artikels uit de krant