Gesjoemel bij verkiezingen Duivenbond

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond onderzoekt klachten over de recente provinciale verkiezingen. Iedere provincie heeft daarbij recht op drie mandatarissen, maar per begonnen schijf van 750 leden komt er nog eens één bij. In West-Vlaanderen waren er 3.006 kiesgerechtigde leden en dus had de provincie recht op vijf mandatarissen. Alleen blijkt nu dat ook twaalf overleden duivenmelkers mochten stemmen en werden er tientallen fictieve leden aangemaakt. Overal in het land daalt het ledenaantal, maar niet zo in West-Vlaanderen. Bovendien werd het adres van 94 West-Vlaamse kiezers gewijzigd in dat van een duivenlokaal in Oostkamp bij Brugge. De 94 kiesbrieven zijn dus op dat adres aangekomen. De klagers vragen zich nu af wie daar gestemd heeft. Na de verkiezing werden twee van de vijf verkozenen door de andere drie buitenspel gezet. De twee uitgeslotenen dienden daarop een klacht in.Alle artikels uit de krant