Exclusief voor abonnees

Gehuwden laten bijna dubbel zoveel na als gescheiden erflaters

Gehuwde Vlamingen laten bijna dubbel zoveel na als gescheiden erflaters: gemiddeld 150.000 euro tegenover 85.000 euro. Daarnaast blijkt uit cijfers van de Vlaamse belastingsdienst, die 'De Standaard' kon inkijken, dat de nagelaten erfenis in Vlaanderen niet groter wordt naarmate de erflaters ouder worden. In het buitenland is dat wel zo. Dat dit bij ons niet het geval is, heeft wellicht te maken met de stijgende verzorgingskosten.
Bijna 11,8 miljard euro: zo groot was het belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2018 nalieten aan familie, kinderen en andere erfgenamen. Het gaat om ruim 6 miljard euro aan roerend vermogen (spaargeld, beleggingen...) en bijna 5,7 miljard euro aan onroerend vermogen (vastgoed).
De helft van de nalatenschappen in Vlaanderen is kleiner dan 134.000 euro. Eén op de drie Vlamingen laat meer dan 220.000 euro na en één op de tien 450.000 euro of meer. Mannen laten meer na dan vrouwen. (LVB)Alle artikels uit de krant