Geens wil één politiezone in Brussel zoals in New York

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil in Brussel evolueren naar één politiekorps, met één chef, onder het gezag van één burgemeester, net zoals in New York. Geens is daar op werkbezoek. In New York is er één politiezone voor 8,5 miljoen inwoners. In Brussel zijn het er zes voor 1,2 miljoen inwoners. De Amerikanen zetten massaal in op buurtpolitie en sindsdien is het aantal schietpartijen met 30 procent gedaald. Geens: "Dit staat niet in het regeerakkoord, maar het kan wel in het volgende staan. Collega Jambon en ik zullen erover spreken met de Brusselse burgemeesters."Alle artikels uit de krant