Geen verhoging van 1,1% voor de minimumlonen

De minimumlonen zullen op 1 juli niet opgetrokken
worden met 1,1%. De socialistische vakbond ABVV
heeft de cao hierover binnen de Nationale Arbeidsraad
gisteren niet onder tekend, <<omdat de werkgevers de
afspraak niet nakwamen om bovenop de eerder overeengekomen 1,1% een substantiële verhoging af te
spreken>>. Ondernemersorganisatie Unizo reageerde
gisteravond <<verbaasd>> op de beslissing van het
ABVV. <<62.867 werknemers die deze verhoging verwachtten, krijgen die daardoor niet. Bovendien grijpen
182.102 werknemers naast een verdere vermindering
van hun persoonlijke werknemersbijdrage. Het
resultaat van de houding van het ABVV zal zijn dat de
werknemers die op het minimumloon betaald worden,
de komende twee jaar niets extra krijgen.>>