Familiedag ná dinsdag

De familiedag vindt ten vroegste woensdag plaats. Aanvankelijk hoopte de bond de gezinnen tussen de kwart- en de halve finale toe te laten in het teamhotel, maar dat bleek te krap. "En dus hebben we nu het idee om dat op woensdag te doen", aldus technisch directeur Van Puyvelde. Zelfs bij verlies tegen Frankrijk keren de Belgen trouwens terug naar Moskou. Nochtans vindt ook de kleine finale in Sint-Petersburg plaats. (PJC)Alle artikels uit de krant